TVT TUTUKSI - Sirkku Lähdesmäki

Title: TVT TUTUKSI

Author: Sirkku Lähdesmäki

Date: 2016-01-01

TVT TUTUKSI - Sirkku Lähdesmäki

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa -opintojakson monipuolinen opaskirja. Sisältää luokanopettajaopiskelijoille perustietoa iPadista, oppimisalustoista, MDM-etähallintajärjestelmästä, opintojakson oppimistehtävästä sekä artikkelien tiivistelmiä koskien TVT pedagogiikaa, aiheina mm- RAT-malli ja TPACK-framework.